• +387 (030) 511 565
  • info@beezone.ba
  • Bosanska 131 Travnik
Vijesti
EDUKACIJA O POSLOVNOM MODELU CANVAS

EDUKACIJA O POSLOVNOM MODELU CANVAS

 

Budući da je ključ svake uspješne kompanije poslovni model po kojem ona funkcioniše, treći modul naše BeeZone Start-up akademije posvetili smo poslovnom modelu Canvas.

Kroz dvodnevnu radionicu, voditeljica Centra za cjeloživotno učenje Sveučilišta/Univerziteta “Vitez”, Amra Kraksner upoznala je naše polaznike sa ovim alatom, koji omogućava dizajniranje, razvoj, opis, unapređivanje i testiranje poslovnog modela.

Poslovni model je način na koji kompanija stvara, organizuje, i distribuira vrijednosti, te dolazi do profita. Suština poslovnog modela je da ustvari da odgovor na pitanje kako kompanija donosi profit. Budući da je Canvas poprilično jednostavan poslovni model i vrlo lagan za korištenje, pogodan je za osobe koje tek polaze sa realizacijom svojih poslovnih ideja, te smo ga upravo zato i odabrali.

Naši polaznici upoznali su se sa njegovim gradivnim blokovima, koracima u izgradnji svog poslovnog modela, kao i u rješavanju kojih problema u praksi Canvas može biti od pomoći. Informacije koje su dobili, svakako će moći iskoristiti u razvoju vlastitih poslovnih modela i realizaciji svojih poslovnih ideja.

Predavanja su realizovana proteklog vikenda u našem inkubatoru, u sklopu projekta „TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu“, koji finanasira Europska unija, a sprovodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *