• +387 (030) 511 565
  • info@beezone.ba
  • Bosanska 131 Travnik
Vijesti
PETO IZDANJE MOTIVACIJSKOG SEMINARA ZA NEZAPOSLENE MLADE LJUDE

PETO IZDANJE MOTIVACIJSKOG SEMINARA ZA NEZAPOSLENE MLADE LJUDE

Centar za edukaciju mladih i Služba za zapošljavanje SBK/KSB jučer su realizovali peto izdanje motivacijskog seminara za nezaposlene mlade osobe, koje se nalaze na evidenciji ove službe.

Cilj seminara je pružiti mogućnost mladima da rade na povećanju vlastite konkurentnosti na tržištu rada, te usvoje vještine koje će im pomoći u aktivnom traženju posla. Dvodnevni seminar se realizuje u prostorijama Kluba za traženje posla u Travniku, te CEM-ovom društvenom centru za djecu i mlade “Druga kuća”, čiji je sastavni dio i prvi biznis inkubator za mlade u Travniku, BeeZone.

Seminarima je dosad obuhvaćeno oko pedeset nezaposlenih mladih ljudi, različitih nivoa stručne spreme i obrazovnih profila, a svi oni su kroz praktične vježbe savladali pisanje motivacijskog pisma i CV-a, te vještine efikasne komunikacije sa poslodavcem. Vrhunac seminara bio je simulirani intervju s poslodavcem, kroz koji su polaznici seminara imali priliku testirati sve što su naučili, te procijeniti svoje trenutne vještine na tom polju.

Učesnicima seminara predstavljen je i rad našeg biznis inkubatora, kao i mogućnosti koje on nudi mladima u razvoju inovativnih poslovnih ideja i pokretanju vlastitog biznisa. Mladi, koji su dosad učestvovali na seminarima, ovaj vid edukacije su ocijenili kao zaista motivirajući, jer im je većina informacija koje su dobili donekle poznata, ali nisu imali priliku to znanje testirati u praksi, uz mentorsku podršku i prijateljski pristup edukatora, koji su sposobni da ih inspirišu u potrazi za prilikama koje im se nude za samozapošljavanje.

Motivacijski seminari realizuju se u okviru projekta “Trik za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu”, koji se implementira u okviru krovnog projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Vodeći partner u projektu „TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu“ je Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ, a partneri su: Općina Travnik, Centar za edukaciju mladih – CEM, Sveučilište/Univerzitet “Vitez” u Travniku, Služba za zapošljavanje SBK/KSB, GS tmt d.o.o. Travnik i NOBIL d.o.o. Nova Bila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *