• +387 (030) 511 565
  • info@beezone.ba
  • Bosanska 131 Travnik
Vijesti
PRODUŽENJE JAVNOG POZIVA OCD-ima ZA ANGAŽMAN U REGIONALNOM PROJEKTU “MY CAREER FROM ZERO TO HERO”

PRODUŽENJE JAVNOG POZIVA OCD-ima ZA ANGAŽMAN U REGIONALNOM PROJEKTU “MY CAREER FROM ZERO TO HERO”

Centar za edukaciju mladih, u okviru regionalnog projekta “My Career from Zero to Hero”, produžuje Javni poziv za organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, za angažman u realizaciji one-stop-shop metodologije u oblasti Kurs digitalnih vještina nivoa B (iznos granta do 13.500 €).

Na Javni poziv mogu se prijaviti organizacije civilnog društva iz BiH koje aktivno rade sa mladima ili imaju iskustvo u obrazovnim programima u oblasti digitalnih vještina, razvoja digitalnog sadržaja ili drugih srodnih oblasti.

Organizacije koje se prijavljuju trebaju kreirati plan i program realizacije obuke učesnika, a u skladu sa kurikulumom Modela, koji je dostupan u info paketu, zajedno sa kompletnim tekstom Javnog poziva, kao i svim dokumentima potrebnim za prijavu.

Rok za dostavljanje prijava je 17. maj 2021. godine, a aplikanti sve informacije mogu dobiti putem e-maila beezone@cem.ba.

Info paket za aplikante iz BiH dostupan je na ovom linku.

Ovaj projekat CEM realizuje kroz svoj BeeZone biznis inkubator, u partnerstvu sa Centrom za omladinski rad (Srbija), Forum MNE (Crna Gora), Youth for Social Change – YSC (Albanija) i TOKA (Kosovo).

Cilj projekta je jačanje mreže organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za sprovođenje integrisanih usluga (one-stop-shop methodology) za povećanje zapošljivosti NEET mladih (mladi koji nisu zaposleni ili u procesu obrazovanja), koji će im pružiti vještine potrebne za rad u IT djelatnostima (4.0 digitalna revolucija), kao najbrže rastućem sektoru savremenog doba.

Projekat “My Career from Zero to Hero” finansira Europska unija.