• +387 (030) 511 565
  • info@beezone.ba
  • Bosanska 131 Travnik
Vijesti
Javni poziv za sufinansiranje osnivanja novih obrta

Javni poziv za sufinansiranje osnivanja novih obrta

 Javni poziv za samozapošljavanje fizičkih lica koja su u procesu registracije novog obrta za period na 12 mjeseci u mjesečnom iznosu od 600,00 KM i za refundaciju dijela troškova za pokretanje obrta u mjesečnom iznosu od 50,00 KM. Sredstva za ovu namjenu rasporedit će se novoosnovanim obrtima u skladu sa Odlukom Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju Godišnjeg programa razvoja male privrede Srednjobosanskog kantona broj: 01-11.7-1753/2024 od 29.02.2024.godine sa pozicije Budžeta “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaj privredi”.

Pravo na podnošenje prijave na javni poziv imaju fizička lica, koja se nalaze u procesu osnivanja novog obrta i koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica kod Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona, na dan objave Javnog poziva.

Fizička lica koja se prijavljuju putem web platforme, prije podnošenja prijave, su dužna da se registruju na web platformi „eprivreda“ (www.eprivreda.ba). Nakon popunjavanja prijavnog obrasca, obavezni su učitati sljedeće dokumente:

a) Potvrdu Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona da su bili na evidenciji nezaposlenih lica na dan objave ovog Javnog poziva;

b) Potpisanu i ovjerenu izjavu o namjenskom korištenju sredstava ovjerenu od strane općine ili notara;

c) Biznis plan