BeeZone biznis inkubator, kao dio Centra za edukaciju mladih, jedna je od 46 organizacija sa zapadnog Balkana, koja je ušla u program “Digital Cities”, koji finansira British Council.

Cilj programa je povezivanje gradova Bosne i Hercegovine, Albanije, Makedonije, Srbije i Crne Gore sa gardovima Ujedinjenog Kraljevstva i umrežavanje start-up-a, co-working space-a i organizacija koje rade na polju razvoja digitalne tehnologije, odnosno inovacija u digitalizaciji administracije i obrazovanja.

Učesnici programa imat će priliku biti dio istraživanja na temu digitalne tehnologije, raditi na izgradnji vlastitih kapaciteta, uz pomoć vodećih stručnjaka iz oblasti digitalizacije, uspostaviti partnerstva sa organizacijama iz UK, kao i razvijati zajedničke projekte.

Budući da je naša misija stvaranje povoljnog okruženja za zapošljavanje i razvoj poslovnih ideja mladih, svakako ćemo se potruditi maksimalno iskoristiti priliku koju smo dobili učešćem u ovom programu. Naš cilj je doprinijeti ostanku mladih ljudi u BiH, kroz pružanje podrške u razvoju njihovih poslovnih ideja, poduzetničkog duha, zapošljavanja i samozapošljavanja i rad na usvajanju znanja i vještina potrebnih za sve to.