Zero 2 Hero

JavaScript - DIGITALNE VJEŠTINE za početnike

Office 365 - DIGITALNE VJEŠTINE za početnike

Internet - DIGITALNE VJEŠTINE za početnike

Social media marketing - DIGITALNE VJEŠTINE za početnike

Facebook i Meta Business suite - DIGITALNE VJEŠTINE za početnike

Osnove grafičkog dizajna - DIGITALNE VJEŠTINE za početnike

CSS - DIGITALNE VJEŠTINE za početnike

HTML - DIGITALNE VJEŠTINE za početnike

GitHub - DIGITALNE VJEŠTINE za početnike

Graphics design web - DIGITALNE VJEŠTINE za početnike