Nakon okončanja drugog Javnog poziva za inovativne poslovne ideje u okviru projekta „TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu“, prošle sedmice je u prostorijama poslovnog inkubatora BeeZone u Travniku održan prvi radni sastanak sa potencijalnim stanarima ovog poslovnog inkubatora.

REZ agencija je sa svojim partnerima, nakon zaključenja ovog Javnog poziva, izabrala novih 16 poslovnih ideja, čiji podnosioci će u narednom periodu, kroz učešće na seminarima i radionicama te ideje razrađivati ali i ispitivati njihovu održivost na tržištu.

Na ovaj način mladi poduzetnici će dobiti priliku da u pozitivnom poduzetničkom okruženju razviju svoje ideje ali i stvore nove poslove kroz edukaciju, mentorstvo, finansijsku podršku kao i podršku u marketinškim aktivnostima.

Komisija za odabir projekata će na samom kraju ovog idejnog i edukativnog ciklusa saslušati sve ideje i one najbolje, koje imaju potencijal rasta podržati u vrijednosti do 10.000 KM.

U okviru prvog Javnog poziva ove vrste podržano je pet ideja u vrijednosti od po 10.000 KM, koje su već u fazi osnivanja ili su osnovane i posluju na području općine Travnik.

Noioci ideja, odabranih u ovom ciklusu, tokom naredna dva mjeseca, sudjelovat će na seminarima i radionicama, nakon čega će biti odbrane najinovativinije ideje i podržane u vrijednosti do 10.000 KM, uz pomoć EU i ILO.