Tag Archives: CEM

EDUKACIJA O POSLOVNOM MODELU CANVAS

  Budući da je ključ svake uspješne kompanije poslovni model po kojem ona funkcioniše, treći modul naše BeeZone Start-up akademije posvetili smo poslovnom modelu Canvas.


Napisano June 12, 2018

STUDIJSKO PUTOVANJE U OSIJEK

Zajedno sa našim partnerima, sa kojima realizujemo projekat “TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu”, proteklih nekoliko dana boravili smo u Osijeku.


Napisano May 5, 2018