Tag Archives: TRIK

SAJAM IDEJA U NAŠEM BIZNIS INKUBATORU

U okviru aktivnosti našeg biznis inkubatora i projekta „Trik za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu“, a u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom za regiju Centralna BiH – REZ,...


Napisano February 15, 2019

EDUKACIJA O POSLOVNOM MODELU CANVAS

  Budući da je ključ svake uspješne kompanije poslovni model po kojem ona funkcioniše, treći modul naše BeeZone Start-up akademije posvetili smo poslovnom modelu Canvas.


Napisano June 12, 2018

DRUGI MODUL BEEZONE START-UP AKADEMIJE

Polaznici naše BeeZone Start-up akademije u petak su imali priliku upoznati se sa novim temama, bitnim za razvoj i uspjeh njihovih biznis ideja.


Napisano June 4, 2018

STUDIJSKO PUTOVANJE U OSIJEK

Zajedno sa našim partnerima, sa kojima realizujemo projekat “TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu”, proteklih nekoliko dana boravili smo u Osijeku.


Napisano May 5, 2018