Treći modul naše BeeZone Start-up akademije posvetili smo poslovnom modelu Canvas. Kroz dvodnevnu radionicu, voditeljica Centra za cjeloživotno učenje Sveučilišta/Univerziteta “Vitez”, Amra Kraksner upoznala je naše polaznike sa modelom Canvas, alatom koji omogućava dizajniranje, razvoj, opis, unapređivanje i testiranje poslovnog modela.

Predavanja su realizovana proteklog vikenda u našem inkubatoru, u sklopu projekta „TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu“, koji finanasira Europska unija, a sprovodi Međunarodna organizacija rada (ILO).