• +387 (030) 511 565
  • info@beezone.ba
  • Bosanska 131 Travnik

Trik

Zahvaljujući projektu „Trik za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu“, Travnik je u 2018. godini dobio čak dvanaest novih startup preduzeća, čiji vlasnici su mladi ljudi. Njihovi biznisi su podržani u iznosu od po 5000 eura, a dodatnu podršku pružili smo im kroz edukaciju u okviru BeeZone Startup akademije, kroz čije aktivnosti smo ih osposobili za kreiranje, razvoj i upravljanje biznisom, u cilju njegove održivosti na tržištu rada i ostvarivanja prihoda.

Vodeći partner u projektu „TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu“ je Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ, a partneri su: Općina Travnik, Centar za edukaciju mladih – CEM, Sveučilište/Univerzitet “Vitez” u Travniku, Služba za zapošljavanje SBK/KSB, GS tmt d.o.o. Travnik i NOBIL d.o.o. Nova Bila, a isti se se implementira u okviru krovnog projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, kojeg finansira EU, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).