• +387 (030) 511 565
  • info@beezone.ba
  • Bosanska 131 Travnik

Zero 2 Hero

BALKANSKA MREŽA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA ZAPOŠLJIVOST MLADIH

Projekat „My Career from Zero to Hero (02hero) – izgradnja kapaciteta mreža civilnog društva Zapadnog Balkana za implementaciju one-stop-shop modela za zapošljivost mladih za poslove budućnosti u okviru četvrte digitalne revolucije“ trogodišnji je program koji Centar za edukaciju mladih sprovodi u partnerstvu sa Centar za omladinski rad – CZOR (Srbija), Forum MNE (Crna Gora), TOKA (Kosovo) i Youth for Social Changes – YSC (Albanija).

Učesnici regionalnog projekta “My Career from Zero to Hero”, koji su proteklih mjeseci vrijedno radili na usvajanju digitalnih, prenosivih i poduzetničkih vještina, te odabiru karijernog puta, uspješno su predstavili svoje kapacitete i potencijal predstavnicima 20 firmi, stvorivši kontakte i preduslove za zaposlenje i profesionalni angažman, što je u konačnici i bio cilj samog projekta.

Sajam poslova, koji je organizovao Centar za edukaciju mladih (BeeZone biznis inkubator) je bio prilika za mlade inovativne ljude da demonstriraju svoje vještine i stečena znanja, predstave se poslodavcima kroz razgovor „1 na 1“, dobiju savjete za daljnji karijerni razvoj, steknu uvid u potrebe tržišta rada i eventualno dobiju priliku za zaposlenje.

Sajam poslova je završnica edukacijskog dijela projekta “My Career from Zero to Hero”, koji je, kroz inovativni one-shop-stop model, mladima omogućio da steknu znanja i vještine koje od njih zahtijeva savremeno tržište rada u IT djelatnostima.